Naslov
Petrina 11,
1336 Kostel
Telefonska številka
+386 31 678 414
Telefonska številka za AT, DE, CH
+43 660 729 88 90
Email
ales.hvalc@landtech.si
Email AT, DE, CH
ales.hvalc@landtech.si

  razpis

  Podjetje je bilo uspešno na Javnem razpisu za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih
  območjih (Uradni list RS, št. 29/2022 z dne 4.3.2022), (P4I 2022) s projektom: Nakup tehnološke opreme
  Landtech d.o.o.
  Predmet investicije je nakup robotske linije za varjenje z manipulatorji. V sklopu operacije bo podjetje povečalo
  število zaposlenih, odprlo nove trge, kupilo proizvodno halo v Petrini, ki je sedaj v najemu, povečalo dodano
  vrednost na zaposlenega za 92,49% (2020: 18.017,00 EUR, 2023: 34.681,00 EUR), zmanjšalo porabo varilne žice
  z robotskim varjenjem za 35% v primerjavi z ročnim varjenjem, na letni ravni zmanjšalo porabo energije za 35%
  ter zmanjšalo skupno letno porabo vode za 2.181 m 3 .
  Skupna vrednost projekta znaša 262.300,00 EUR z DDV. Vrednost upravičenih stroškov znaša 215.000,00 EUR.
  Pričakovana vrednost sofinanciranja znaša 200.000,00 EUR. Vrednost lastnega vložka je ocenjena na 15.000,00
  EUR.

  „Financira Evropska unija – NextGenerationEU“

  Povezava na enotno spletno mesto Načrta za okrevanje in odpornost: noo.gov.si